Pennwch hyd y tiwb

- Feb 05, 2018 -

Pennwch hyd y tiwb

(1) Yn ôl y llwybr pipio sefydlog a bennir yn Erthygl 8.2, mesurir hyd y bibell ar y safle a rhaid talu sylw i ddylanwad radiws y bapen bibell;

(2) Ystyried dylanwad gwahanol fathau o ffitiadau bibell ar y biblinell;

(3) Dylid pennu hyd y bibell yn ôl adran, ei dorri a'i osod ymlaen llaw i hwyluso'r addasiad ar y safle yn ôl y sefyllfa wirioneddol. Os caiff y bibell ei dorri i gyd ar yr un pryd a bod y gwall cronedig yn digwydd, bydd y pibellau yn anodd;

(4) torri'r tiwb byr i wneud pob ymdrech i ddefnyddio'r angen am le tiwb byr, os oes angen, gellir defnyddio cymalau pibell syth yna'n hir, ond ni ddylai'r cymalau pibell fod yn llai na ddylai fod yn fwy.


  • Sedd Cwn Benyw 74 Jic
  • Locknut Undeb Bulkhead Steel Di-staen
  • 45 ° Sail Syth Elbow
  • Penelig 45 ° Jic Swivel
  • Cysylltydd Bulkhead benywaidd
  • Connector Npt Benyw

Cynhyrchion cysylltiedig