Rhagofalon gosod cysylltydd pibell pwysedd uchel

- Feb 05, 2018 -

Rhagofalon gosod cysylltydd pibell pwysedd uchel

(1) Ni chaiff y pibell ei blygu'n ormodol na'i bentio ar y gwreiddyn, o leiaf 1.5 gwaith o'i diamedr pan fydd yn symud neu'n wag;

(2) ni ddylai pibell dynnu'n rhy dynn pan fydd yn symud i'r safle eithafol, dylai fod yn gymharol rhydd;

(3) ceisiwch osgoi'r anffurfiad toriad pibell;

(4) Hose i ffwrdd o'r cydrannau ymbelydredd gwres cymaint ag y bo modd, y bwrdd inswleiddio ffasiwn angenrheidiol;

(5) Osgoi difrod pibell allanol, fel y defnydd o'r un wyneb â'r ffrithiant hirdymor ac yn y blaen;

(6) Os bydd y pibell a achosir gan anffurfiad gormodol o bwysau, dylai fod darnau ategol.


  • Metric Benyw Multoise
  • 90 ° Gosod Sythiau Trws Syth
  • Orb Gwryw Swivel
  • 90 ° Undeb Elbow
  • Cywiro Sêl Wyneb Gwrywaidd
  • gosod fflat yn syth

Cynhyrchion cysylltiedig