Mewnosod Y Gosodiad Weldedig

- Feb 05, 2018 -

Rhowch y gosod wedi'i weldio

Nodweddion: Hyd y bibell i mewn i'r bibell nes bod y pen bibell yn wynebu a phen fewnol y cysylltiad pibell, y ffitiadau pibell a phibell wedi'u hadeiladu at ei gilydd, gan ddileu'r angen i gymryd drosodd, ond ei gwneud yn ofynnol bod maint y bibell yn gwbl berthnasol i'r olew a system bibell nwy


  • Ferrule ar gyfer SAE 100 R1AT
  • Tegan Jig Benyw
  • Menyw Swivel Gwryw Orb
  • Croes Jic Gwryw
  • Teithio Run Swingl
  • 90 ° Adenadwy Stud Elbow Long

Cynhyrchion cysylltiedig